Vul een zoekwoord in:

KGK 2023-4 Microgolf-ondersteund (op)stoken in de keramische industrie

Recent verschenen de eindresultaten uit een KNB-onderzoek naar toepassing van microgolven bij het (op)stookproces in de keramische industrie. Onderzoeksinstituut TCKI deed het haalbaarheidsonderzoek, de provincie Gelderland maakte de studie financieel mede mogelijk.

De keramische industrie geldt als een energie intensieve industrie door het gebruik van aardgas voor het bakproces. De toepassing van duurzame alternatieve brandstoffen (zoals waterstofgas, biogas en biopropaan) kan dit gebruik mogelijk geheel vervangen. Het terugdringen van het aardgasgebruik is ook te bereiken door de inzet van microgolf-ondersteund (op)stoken. In opdracht van KNB werd onderzoek gedaan.

TCKI-onderzoeker Stan Aben publiceerde in Klei Glas Keramiek (KGK 4-2023) een samenvatting van de resultaten van de MAGF-studie. MAGF staat voor Microwave Assisted Gas Firing en kan een rol spelen in de fase van het (op)stoken van de oven. In de studie is onderzocht of deze techniek succesvol kan worden ingezet en welke besparingen daarmee in de praktijk zijn te behalen. Dit uiteraard bij behoud van het uiterlijk en de kwalitatieve kenmerken van de verschillende keramische producten.

In algemene zin is conclusie dat MAGF in het keramisch bakproces leidt tot verkorting van de stookcurve en daarmee van het gasverbruik. Wel stijgt het elektriciteitsverbruik drastisch. In de praktijk zal MAGF voor specifieke producten niet inzetbaar zijn op toptemperatuur. Daarnaast is de toepassing van MAGF in tunnelovens een uitdaging om de producten in de pakketten homogeen aan te stralen en om de run off effecten beperkt te houden. Verder moet de opwarming van vuurvast worden voorkomen. Dat betekent een forse investering in kostbare, stralingsongevoelige isolatiematerialen in de ovens en de ovenwagens. Bovendien moet worden voorkomen dat de straling uit de ovens kan ontsnappen. Feitelijk betekent dit totaal nieuwe concepten voor tunnelovens.

Aben publiceerde eerder in Klei Glas Keramiek (KGK 3-2023)  een samenvatting van de resultaten van de studie naar duurzame alternatieven. Daarin werd op lab-schaal een selectie van ongebakken kleiproducten gestookt met de verschillende brandstoffen.