Vul een zoekwoord in:

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld om de energietransitie, stikstofreductie en circularisatie in Nederland te helpen versnellen. Het brengt initiatieven en mogelijkheden voor de sector samenhangend in beeld.