Vul een zoekwoord in:

Lesbrief Baksteen Steengoed

Het is zo gewoon dat we er nauwelijks bij stil staan: de meeste gebouwen in onze omgeving, straten en pleinen zijn gemaakt van baksteen. In landen waar mensen in tenten wonen, of in woningen van riet of hout, is baksteen veel minder gewoon. Onze verre voorouders woonden in bouwsels met wanden van gevlochten wilgenhout. Over die wanden was leem of klei gestreken die in de zon droog en hard was geworden. Baksteen. Over dat ons zo vertrouwde bouwmateriaal gaat deze lesbrief. Door de lessen gaan kinderen met andere ogen kijken naar wat ze uit hun omgeving kennen.

De lesbrief heeft tot doel:

  • de kinderen enige kennis van en enig inzicht in de productie, het gebruik en de kenmerken van dit bouwmateriaal te laten verwerven;
  • de kinderen bewust te maken van de wereld om zich heen met betrekking tot bouwmaterialen;
  • de kinderen te laten nadenken over toepassingen van baksteen.