Vul een zoekwoord in:

Infoblad 42 - Nestgelegenheid voor vogels in de gebouwschil

In de gebouwde omgeving kunnen keramische producten een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te verbeteren. De gemetselde spouwmuur en het hellende dak bieden goede mogelijkheden voor nestelgelegenheid voor stadsvogels. Voorbeelden zijn:
- baksteengevels als robuuste basis voor groene gevels;
- toepassing van keramische vogeldakpannen;
- toepassing van speciale vogelvides, die onder de eerste rij dakpannen worden gemonteerd;
- gebruik van speciale nestkasten of  -stenen in of op het baksteenmetselwerk voor vogelsoorten zoals gierzwaluw, huismus en koolmees.

Met het aanbrengen van nestgelegenheid voor vogels kunnen ook 'credits' behaald worden binnen de BREEAM systematiek.