Vul een zoekwoord in:

Brochure Ontwerprichtlijnen baksteen in buitengevels

Goed metselwerk begint bij een goed ontwerp en de juiste materiaalkeuzes. Daarnaast zijn ook het vakmanschap van de verwerkers en de omstandigheden waaronder wordt gemetseld van grote invloed op de kwaliteit van het metselwerk. Deze  herziene brochure bevat daarom de Ontwerprichtlijn voor architecten en bouwadviseurs. De uitvoeringsrichtlijn wordt gegeven in KNB-Infoblad 45.

In de brochure treft de ontwerper aanbevelingen aan voor het maken van verantwoorde keuzes. Zo wordt ingegaan op de spouwmuur, de verschillende verwerkingsmethodieken, het voegwerk, de metselbaksteen, dilataties en de detaillering.