Vul een zoekwoord in:

Architectuurmagazine BAKSTEEN

Magazine Baksteen 70 - Keuzes

Onder de titel KEUZE biedt de uitgave de lezer deze keer een inkijk in de vele innovatieve gevelmogelijkheden met baksteen anno 2019. Deze grote variatie werpt de vraag op hoe en op basis waarvan uiteindelijk keuzes voor baksteengevelwerk worden gemaakt. Het is die vraag die de redactie prikkelde tot deze uitgave.

Het architectuurmagazine BAKSTEEN belicht trends in en opvattingen over baksteen en architectuur en geeft informatie over de Nederlandse baksteenindustrie. 

>> Alle nummers van BAKSTEEN zijn onderstaand te downloaden.

'BAKSTEEN' is het vakblad van KNB voor architecten, stedenbouwkundigen, raadgevende ingenieurs, centrale en lagere overspraak, maar ook voor onderwijsinstellingen en aannemers (algemeen en gespecialiseerd). Het wordt in gecontroleerde circulatie verspreid, maar is ook bij KNB verkrijgbaar via het bestelformulier .

Ook is het mogelijk om een abonnement op te vragen .