Vul een zoekwoord in:

Renda jan 2014 - Gebiologeerd door biobased

Gordon Gekko's "Greed is Good" inspireert anno 2014 tot "Green is Good". Verblind door overtuiging raakt de waarom-vraag naar ''groene'' materialen ondergeschikt. Een duurzame samenleving is gediend bij goede materialen, maar wat is goed en hoe goed is groen?

Voor bio based materialen spelen hernieuwbaarheid en de netto CO2-emissie een rol. Bij vernieuwbare grondstoffen wordt al snel gedacht aan biotische materialen (bijv. hout, vlas, riet) of aan fluxen (wind- of zonne-energie), maar in essentie gaat het om iedere grondstof waarvan het verbruik niet leidt tot uitputting van de natuurlijke voorraden. De EZ-catalogus "biobased bouwmaterialen" benoemt minerale bouwcomposieten (zoals vezelcement, gipsvezelplaat) omdat daar biomassa aan is toegevoegd, maar ook leem en klei. Logisch, want onderzoek door Deltares toonde aan dat het gebruik van klei lager of gelijk is aan het niveau van aanvulling. Conclusie: rivierklei is een vernieuwbare grondstof.

De Biobased Economy Info sheet van de Animal Sciences Group van Wageningen UR biedt hernieuwbare grondstoffen pas die status als sprake is van regionale productie, verwerking en transport, de mogelijkheid tot hergebruik en als de winning niet nadelig voor het landschap is. Kleiproducten voldoen aan al deze voorwaarden. Sterker: kleiwinning geldt als dé groene motor voor nieuwe riviernatuur. Niet zonder reden ondervindt deze waardevolle en hoogwaardige nieuwe natuur stevige bescherming (Natura 2000, EHS).

En dan die netto CO2-emissie. Vrijwel alle ónbehandelde biobased materialen zijn zeer gevoelig voor weersinvloeden (vocht, uv-licht, wind). Om beter gewapend te zijn tegen de zware condities bij buitentoepassingen (gevel, dak, straat) wordt klei gebakken en worden producten met biomassa (periodiek) verduurzaamd of bijv. thermisch gemodificeerd. Hierdoor vervagen de verschillen tussen de netto CO2emissies die de materialen toerekenbaar zijn. Dat wordt nog sterker als de emissies worden omgeslagen over de geautoriseerd gemiddelde levensduur: bij (straat-)baksteen 125 jaar en voor de keramische dakpan 100 jaar.

Gordon Gekko zocht de grenzen van de ethiek en nam het met de waarheid niet zo nauw. De waarheid voor een duurzame samenleving is dat juist bij bouwkeramiek de in het verleden behaalde resultaten een garantie voor de toekomst bieden.