Vul een zoekwoord in:

KGK nr. 3 2016 - Ambities Duurzaamheid bouwkeramiek aangescherpt

De Nederlandse bouwkeramische industrie zet in op een verdere reductie van de energie-inhoud van haar producten. Ook zijn de ambities aangescherpt op het gebied van veilig, gezond en inclusief werken en die op het gebied van kleiwinning. Dat blijkt uit de op 10 juni jl. in Amsterdam gepresenteerde Duurzaamheidsagenda van koepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

KNB-voorzitter Dick Tommel: 'Het is de derde agenda op rij wat goed illustreert dat het de sector menens is met een duurzame samenleving'. De Duurzaamheidagenda 2016-2018 draagt het motto 'Bestemd voor de Toekomst'. De sector putte daarbij inspiratie uit het recente klimaatakkoord van Parijs. Het motto maakt duidelijk dat de producenten van bouwkeramiek ook in de toekomst een plek voor zichzelf zien weggelegd. Dat is niet alleen te danken aan de alom gewaardeerde technische en esthetische kwaliteiten van keramische bouwproducten. Ook het gebruik van uitsluitend natuurlijke grondstoffen en de toepassing van rivierklei speelt daarbij een belangrijke rol. Rivierklei is niet alleen een bewezen hernieuwbare grondstof, maar via de winning wordt ook concreet bijgedragen aan nieuwe natuur en een beperking van het risico op overstromingen (hoogwaterveiligheid).

Download hier het volledige artikel