Vul een zoekwoord in:

KGK april 2010 - Over ijsberen en het arbobeleid van de keramische industrie

Als het gaat om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen concentreren industriele sectoren zich vaak vooral op de fysieke ('planet') en bedrijfscommerciele ('profit') aspecten daarvan. De keramische industrie betrekt de aandacht echter even zeer op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering ('people'). Onderbelicht is dat deze aandacht voor gezond en veilig werken al langer én structureel een aandachtspunt voor de sector vormt. De branchebrede deelname aan de Europese afspraak om de blootstelling aan stof te beperken, het opstellen en implementeren van een arbocatalogus, de beschikbaarheid van arbocursussen maar ook de periodieke brancheeenquetes ziekteverzuim en het project over levensfasebewust personeelsbeleid vormen slechts enkele actuele voorbeelden waaruit blijkt dat de zorg voor veilig en gezond werken door de keramische industrie serieus wordt genomen.

Download hier het volledige artikel