Vul een zoekwoord in:

KGK 2017 (jaargang 3) - De meerwaarde van kleiwinning in kaart gebracht

Sinds 16 mei jl. kan het grote publiek via de nieuwe website ‘kleiwinning.nl’ kennis nemen van het belang van duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen, natuurontwikkelingen hoogwaterveiligheid. Diezelfde dag nam Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) het eerste exemplaar in ontvangst van het onderzoeksrapport ‘De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren’, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen. De website ontsluit dat onderzoeksrapport, visualiseert via een animatie nut en noodzaak van kleiwinning en toont tal van voorbeelden van succesvolle kleiwinningsprojecten. Zonder kleiwinning zou Nederland een stuk kleiner zijn en gezicht missen.

Door: Arie Mooiman, KNB.