Vul een zoekwoord in:

'Keramische industrie brengt 100% circulair Nederland dichterbij'

Nieuwe natuur 2

Het grondstoffenakkoord moet een volledig circulair Nederland in 2050 dichterbij brengen. De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) ondertekende dit akkoord, omdat ze ervan overtuigd is dat bakstenen, keramische dakpannen en keramische tegels goed passen in kanteling naar een circulaire economie.

De bouwkeramische industrie heeft antwoorden op de nieuwe voornemens van de overheid, zoals het gebruik van rivierklei. Dit is een hernieuwbare grondstof die volop beschikbaar is. Daarnaast zijn de gebakken producten prima herbruikbaar en/of recyclebaar. Verder onderzoekt KNB de mogelijkheden om aardgas te vervangen door groengas.

Onbekend maakt onbemind
Klei is volgens KNB nog onvoldoende bekend als circulaire grondstof. Kleiproducten passen in zowel de biologische kringloop als in de technische kringloop van het circulaire systeem. Wetenschappelijk onderzoek door Deltares toonde eerder aan dat klei uit de uiterwaarden van de Nederlandse rivieren een hernieuwbare en ruim beschikbare grondstof is. De extractie geeft maatschappelijke meerwaarde in de vorm van nieuwe natuur en nieuwe recreatie­mogelijk­heden. De winning van rivierklei draagt ook bij aan het voorkomen van overstromingen.

Keramische bouwproducten herbruikbaar
Keramische bouwproducten zoals straatbaksteen en dakpannen zijn goed herbruikbaar. Door innovatie in procestechnologie en productinnovatie vermindert de keramische industrie de energie-inhoud van haar producten steeds meer. 

Nationale Grondstoffenakkoord
Lees meer op Duurzaam Gebouwd over het Nationale Grondstoffenakkoord.  

 

Bron: Duurzaam Gebouwd, 22 februari 2017