Vul een zoekwoord in:

Column Cobouw 21 november 2019 - Houtbouw: motie of emotie?

Recent dienden de Tweede Kamerleden Van Eijs (D66) en Van der Lee (GL) beide een motie in. Hoewel onderling verschillend zijn de moties een lofzang op bouwen met hout. Zijn dit moties of emoties? Is een biobased bouwmateraal als hout vanzelfsprekend superieur aan mineral based bouwmateriaal als beton, kalkzandsteen of bouwkeramiek? En is materiaalkeuze wel een politiek issue?

In een duurzame of, vooruit, circulaire bouweconomie wordt kritisch gekeken naar de materiaalgebonden milieuprestaties van gebouwen. Dat is terecht en gebeurt materiaal neutraal via de Nationale MilieudataBase (NMD). Op gevalideerde wijze brengt deze alle effecten van een toe te passen bouwmateriaal over de gehele levensduur in kaart. Deze systematiek is conform EN 15804 en basis voor berekening van de MilieuPrestatieGebouwen (MPG). Deze berekening moet bij aanvragen voor een bouwvergunning sinds begin vorig jaar worden ingediend. De systematiek van NMD en MPG leidt er toe, dat de materiaalkeuze voor gebouwen een middel wordt tot een hoger doel: een duurzaam gebouw.

Een eerlijke vergelijking met mineral based materialen leidt dan tot de constatering dat hout, afhankelijk van de toepassing, een relatief hoge MilieuKostenIndicator (MKI-factor) heeft. Zo is de MKI voor gevelafwerking met hout hoger dan voor baksteenmetselwerk of een uitvoering in beton. Volledige houtskeletbouw geeft onder dezelfde uitgangspunten voorts een hoger aantal GTO-uren (gewogen temperatuuroverschrijdingsuren) dan steenachtige bouwen. En denk ook even aan toename van de koudevraag door de lichte bouwmethodes met hout. En dan, vergeef me: steen rot niet, wordt niet aangetast door insecten (door klimaatverandering of dalende waterstanden, u weet wel: paalrot), brand niet, scoort goed op geluidisolatie etc.

Dit is geen tirade tegen hout. De afwisseling van bouwmaterialen geeft onze gebouwde omgeving juist smaak en beleving. Wat wel geldt is dat de overheid, politiek of bestuur, niets te zoeken heeft bij de promotie van specifieke bouwmaterialen. De tijden van sectorsteun zijn ver achter ons. Niet voor niets zijn we bij aanbestedingen de voorkeurslijstjes voor materialen voorbij. Laat de markt een gewogen keuze maken op basis van de beschikbare en buiten discussie staande methodes tot bepaling van de milieueffecten: op gebouw- en op materiaalniveau!

Lees de column op de website van Cobouw