Vul een zoekwoord in:

Cobouw december 2014 - Opleveren of afleveren

Het lijkt een woordgrapje maar juridisch is er een wereld van verschil: opleveren of afleveren. Ik dacht hieraan toen ik over de ambitie van Tjapko van Dalen, directeur van Kleurrijk Wonen, las. Corporatiedirecteur Van Dalen zegt aannemers te willen uitdagen tot ''drie opleverpunten en niet meer''. In hetzelfde artikel heeft de uitvoerder het over de woning ''afleveren''. Hij beschouwt de woning als een nieuwe auto. Op Twitter meldt Van Dalen dat de aannemer in dit ''opzichterloze project'' eigenlijk aan zichzelf oplevert.

Het verschil tussen op- en afleveren prikkelt mijn juridische fantasie, evenzeer als wanneer ik lees over ''bouwindustrie'' en ''bouwconsument''. Het zijn termen waarin de cultuur van het aannemen en die van koop/verkoop samenkomen en de maatschappelijke opdracht tot beter bouwen wordt geraakt. Ik verklaar mij nader.

De aannemingsovereenkomst 'verplicht om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen én op te leveren'. Het naar mening van de aannemer voltooide werk wordt aan de opdrachtgever aangeboden. Aanvaardt de opdrachtgever het resultaat dan verspringt het risico voor het werk: de aannemer is niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Hoe anders de koop/verkoopovereenkomst. Deze verplicht de verkoper om een zaak te leveren tegenover de plicht van de koper om daarvoor te betalen. Na aflevering mag de koper verwachten dat het product deugdelijk is: het bezit de eigenschappen die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan koper de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

De vraag nu die mij intrigeert is welke schakel in de bouwketen vanuit deze aard het meest geëigend is om als bouwindustrie een deugdelijk gebouwproduct te leveren? De bouwtoelevering is binnen de bouwkolom het meest met koop/verkoop vertrouwd. Zou die dan niet de bouwconsument een gebouw kunnen bieden dat voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruikseisen, na oplevering euh … aflevering?

Mr Ewald L.J. van Hal

Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB