Vul een zoekwoord in:

Cobouw 3 december 2015- Belastend

Recent publiceerde Cobouw een fraaie foto: de aanleg van een gloednieuw en naar zegge duurzaam parkeerterrein in Nijmegen. Te zien zijn 2 mannen voor en 2 op een grote machine waaruit een tapijt van straatsteen rolt. Vanuit arbo-perspectief waarschijnlijk een voorbeeldige situatie.  In de pers jubelen de wethouder ("wij willen in Nijmegen duurzaam werken"), de directeur van MVO Nederland ("het gaat om andere manieren van samenwerken'') en de aannemer (''samen met opdrachtgevers laten we hier het goede voorbeeld zien"). Is het juridisch ook het goede voorbeeld?   

Voor bestratingwerk (fysieke belastend) vormen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arbocatalogus Bestratingen en CROW publicatie 324 (''Verantwoord aanbrengen elementverhardingen'') het juridisch referentiekader.   

Hoofdregel van het Arbobesluit is dat het werk zo moet worden georganiseerd, zodanige productie- en werkmethoden moeten worden toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt, dat de fysieke belasting daarvan geen gevaar voor de werknemer oplevert. Is dat redelijkerwijs niet te voorkomen dan dienen deze gevaren zoveel als redelijkerwijs mogelijk te worden beperkt (art. 5.3). Verder bepalen de Arbobeleidsregels, dat straatsteen zwaarder dan 4 kg niet handmatig mag worden getild.    

Met deze juridische kennis is de foto opeens minder fraai. De mannen staan op de machine handmatig losse straatstenen (>4 kg?) in verband te leggen. Ook is te zien dat naast de machine een hele serie mechanisch verwerkbare pakketten met nieuwe straatsteen staat. Deze in de fabriek zorgvuldig en gerobotiseerd gestapelde pakketen zijn mogelijk door forse investeringen door de bouwtoeleverende industrie. Gedaan om de fysieke belasting van de straatmaker te verminderen en tegelijk een verschuiving daarvan in de keten (nl. naar de fabriek) te voorkomen! Dat is pas ketensamenwerking!

Machinale pakketen met nieuwe stenen zijn bij herstraten uiteraard zinloos. De ''oude'' straatstenen worden immers handmatig teruggelegd. Fysiek beter zijn herstratingsmachines waarbij losse stenen handmatig in verband worden gelegd waarna een tapijt van  ..……

Het zal toch niet! 

Lees de column op de site van Cobouw