Vul een zoekwoord in:

Cobouw 20 mei 2015 - Van of Voor

Op zaterdag 13 juni is de Dag van de Bouw. Een sympathiek initiatief van de sector dat mij doet denken aan Secretaressedag, de dag van mijn vorige column. Toen wilde ik deze dag, waarop managers hun secretaresses in het zonnetje zetten en waardering geven, in relatie tot een bouwrechtelijk onderwerp brengen. Een vergelijkende beschouwing over de precontractuele fase bleek passend, maar een ander onderwerp (over CE en DoP) kwam tussendoor. Toch is een beschouwing interessant en wel hierom.

Ooit werd de secretaresse in dienst genomen. U weet hoe dat gaat: vacature, advertentie, sollicitaties, selectie, contract. Juridisch behoort de sollicitatie tot de precontactuele fase, de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een contract. Deze fase is uitsluitend gereguleerd door (open) normen van redelijkheid en billijkheid: ´partijen mogen de onderhandelingen stoppen, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van een overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn'.
Goedbeschouwd is de sollicitatiefase juridisch vergelijkbaar met de aanbestedingsfase. U weet ook hoe dát gaat: bekendmaking, inschrijving, aanbesteding en gunning. Deze fase is weliswaar vaak gereguleerd via reglementen die de open normen concreet maken, maar nog steeds precontractueel. Interessant is het verschil in perspectief. Voor een arbeidsrelatie zijn kennis en vaardigheden primair bepalend, maar minstens zo van belang zijn zachte factoren: past de persoon in het team, is er een klik, wederzijds respect? Daarna volgt de beloning en op termijn de waardering: Secretaressedag.

Voor de aannemingsrelatie lijkt het vooral andersom: harde grondslagen bepalen en eerst en vooral de hoogte van de inschrijving. De relatie is uitvoeringsgericht en zachte factoren tellen niet of nauwelijks mee. Misschien wat zwart/wit, maar waarom een Dag van de Bouw als de sector zich eigenlijk een Dag vóór de Bouw wenst? 

Mr Ewald L.J. van Hal

Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Lees de column op de site van Cobouw