Vul een zoekwoord in:

Cobouw 20 februari 2024 - CSRD en het cascade-effect

Over de CSRD heeft iedereen al wel wat gehoord. Dat is anders met de ESG. Dat gaat over factoren op het gebied van het milieu (Enviromental), de samenleving (Social) en het ondernemingsbestuur (Governance). Er is wel samenhang: de CSRD verplicht bedrijven over ESG-thema’s te rapporteren. Goed plan waar niemand tegen kan zijn. Toch zijn er enkele kanttekeningen.

Allereerst bij de rechtskracht in Nederland. De CSRD is een Europese richtlijn (2022/2464) die uiterlijk juli 2024 in een Nederlandse wet moet zijn omgezet. In september 2023 sloot de consulatie over het Wetsvoorstel implementatie CSRD. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel nog behandelen. Er is dus geen nationale wet die verplicht tot een CSRD-rapportage. Die zal er best komen, maar toch. 

Grotere zorg betreft de toegankelijkheid van de CSRD door het ingewikkelde jargon: dubbele materialiteit, datapunten, kansbeheer, dat soort zaken. Ook moet de CSRD niet worden verward met de ESRS, dat de transparantie van de verslaglegging verzekert, of met de wél rechtstreeks werkende CSDDD. Deze EU-verordening raakt de daadwerkelijke aanpak van negatieve bedrijfsimpact. De SDG’s ofwel doelconcepten laat ik verder maar onbesproken. 

Grootste zorg is dat de CSRD-verslagplicht direct al een grote impact heeft op ook de niét CSRD-plichtige bedrijven, vooral mkb. De per 2024 CSRD-plichtige bedrijven (grote bedrijven en beursgenoteerde bedrijven) moeten hun verslag-informatie namelijk vooral in de keten lager in de waardeketen halen, zoals bij hun toeleveranciers. Dat is niet vrijblijvend! Nu al wordt medewerking contractueel ingeregeld. Gevolg is dat toeleveranciers van hun verschillende klanten verschillende vragen gaan krijgen naar verschillende bedrijfsdata in verschillende formats en eenheden. Immers mag ieder CSRD-plichtig bedrijf eigen ESG-thema’s kiezen en zal dat ook doen. Hierdoor geldt de CSRD-plicht de facto ook meteen direct voor de vele vaak kleinere toeleveranciers. Gevolg ook is een cascade van data- en informatiestromen door de hele keten heen. Zonder uniformering of standaardisatie geeft dat een stevige administratieve last die voor het mkb verlammend kan uitwerken. Welke SDG biedt hulp? 

Mr Ewald L.J. van Hal

Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Lees hier de column op de website van Cobouw