Vul een zoekwoord in:

Cobouw 18 juni 2015 - Regel is Regel!

Sinds juli 2013 verplicht de Europese Construction Products Regulation (CPR) dat bij nieuwe bouwproducten een CE-markering én Declaration of Performace (DoP) wordt gevoegd. Doel is de eerste afnemer, en alle afnemers later in de keten, blijvend te informeren over de productprestaties op de essentiële kenmerken voor de toepassing (!). De kenmerken zelf zijn terug te vinden in de betreffende Europese productnorm.

Het mag niet verbazen dat het lastig is om een rechtstreeks werkende, uit het Engels vertaalde Europese regel, waarin bovendien wordt teruggegrepen op een oorspronkelijk voor een ander doel opgestelde productnorm, goed te interpreteren. Fabrikanten, het Ministerie, Toezichthouder ILT en anderen hebben het er in ieder geval moeilijk mee. Reden dus om voor de handhaving een juiste en vooral praktisch toepasbare uitleg van de CPR na te streven. Zou je zeggen!

Een afspraak met toezichthouder ILT werd snel gemaakt. Maar wie het openbare Fyra-verhoor van de ILT-hoofddirecteur volgde, weet nu hoe ILT de handhaving heeft ingericht en vooral hoe het daarmee omgaat: ''regel is regel''. Neem het ILT-Inspectieverslag dat als serieuze tekortkoming van een fabrikant noemt, dat 'de CE wordt gevolgd door het gehele jaartal en niet door de laatste twee cijfers van een jaar'. 

Inderdaad, het staat letterlijk zo in de CPR maar een ICT-aanpassing zal de fabrikant disproportioneel veel kosten. Juist omdat een letterlijke uitleg van woorden tot onredelijke uitkomsten kan leiden kennen juristen meer methoden tot interpretatie dan alleen de grammaticale (''regel is regel''). Zo houdt een teleologische interpretatie rekening met doel of context van een norm. Een systematische interpretatie betrekt de onderlinge samenhang van normen in een wet bij de uitleg. En een historische interpretatie houdt rekening met de wetsgeschiedenis. Kortom er zijn meer wegen naar Rome en laat ik zo zeggen: voor een baksteen is het beter te weten in welke eeuw dan in welk jaar deze werd gemaakt!

Mr Ewald L.J. van Hal

Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB