Vul een zoekwoord in:

Cobouw 18 juli 2018 - CE in een Circulaire Economie

In een circulaire economie wordt niets weggegooid: bij sloop vrijkomende bouwproducten worden hergebruikt of zijn grondstof voor nieuwe. Dit ideaal leidt tot nieuw denken, anders doen maar plaatst ook bestaande regels in een ander daglicht. Neem de CE-markering van bouwproducten. Nieuwe en gebruikte verdienen daarin gelijkwaardig behandelt. 

CE (Conformité Européenne) is in de basis bedoeld voor nieuwe producten, communiceert dat deze voldoen aan Europese eisen en daarom binnen de EU vrij verhandeld mogen worden. Bouwproducten zijn vaak geen eindproduct, zodat de Europese wetgever hiervoor een rechtstreeks werkende Europese CE-verordening opstelde (CPR). Deze zet focus op de (technische) prestaties die essentieel zijn om met dat bouwproduct een veilig en gezond gebouw te maken. Welke prestatie dat concreet zijn en hoe daarop moet worden getoetst, wordt bepaald door de betreffende Europees geharmoniseerde productnorm. Na toetsing mag het bouwproduct in het handelsverkeer worden gebracht, mits blijvend vergezeld van het CE logo en bijhorende Prestatieverklaring. Nagedacht wordt nog hoe en welke milieurelevante productinformatie bij dit strak ingeregelde CE-stelsel kan worden betrokken.

Kent een bouwproduct géén Europees geharmoniseerde productnorm met bijhorende testmethoden dan is er een alternatief. Het bouwproduct ondergaat een European Technical Assessment (ETA) met als referentie een door de Europese ETA-organisatie (EOTA) en fabrikant gezamenlijk vastgesteld toetsingskader. Dat is niet erg transparant maar geeft wel een CE-logo met prestatieverklaring. Ook EOTA denkt na over de beste manier om milieurelevante productinformatie in het assessment te betrekken en koos voor EN 15804. Deze verkeert nog in een conceptfase maar hanteert duidelijke LCA-indicatoren.

Onder invloed van een groeiende circulaire bouweconomie wordt de ETA-route ondertussen ook en steeds vaker gevolgd voor CE-markering van her te gebruiken bouwproducten. Logisch, want daar zijn Europees geharmoniseerde productnormen niet voor ontwikkeld. Hiermee wint de ETA-route feitelijk aan gezag (en lijkt overigens de keuze voor milieurelevante productinformatie conform EN 15804 de facto gemaakt). Vraag is of het systeem van CE-markering voor nieuwe en voor gebruikte bouwproducten wel echt onderling gelijkwaardig is en bijdraagt aan gezonde en veilige gebouwen. Oók in een circulaire economie verdienen alle bouwproducten een gelijk speelveld!

Lees de column op de website van Cobouw