Vul een zoekwoord in:

Cobouw 17 mei 2017 - Geregelde betaling

Tijdige (en volledige!) betaling zou in de bouw vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het geeft blijk van respect, gelijkwaardigheid en, in termen van De Bouwagenda ''van een gedeeld perspectief''. De werkelijkheid is anders.

De Leidende Principes voor de bouw uit 2015 richtten zich al op ''proportionele en niet onevenredig nadelige betalingsregelingen''. De Marktvisie uit 2016 ziet tijdige betaling als voorwaarde voor oplossingsgericht samenwerken. De Bouwagenda uit 2017 heeft het over 'het nieuwe normaal': een cultuur waarin gelijkwaardigheid en complementariteit, van denken en werken in ketens in plaats vanuit eigen belang de norm is.

Onredelijk lange termijnen
Dit nieuwe normaal kent sinds kort een juridische aanmoediging. Dat is een op 18 april jl. gepubliceerde wijziging van het Burgerlijk Wetboek (was getekend: ex Bouwminister Stef Blok!). De wijziging raakt art. 6:119a BW en beoogt te voorkomen ''dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen''.

Wettelijk uitgangspunt wordt een maximale betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen die een handelsovereenkomst met ZZP'ers of mkb-bedrijven sluiten. Is de betaaltermijnen toch langer, dan is die van rechtswege nietig. De te lange betaaltermijn wordt dan van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt de grote afnemer pas na die 30 dagen dan is deze (bij wijze van straf) over de langere termijn de wettelijke handelsrente verschuldigd (nu 8%).

Krediet
De nieuwe wet moet voorkomen dat mkb-bedrijven en ZZP'ers, met nu eenmaal een ongelijke onderhandelpositie jegens grote bedrijven, te maken houden met ultralange betaaltermijnen en zo feitelijk krediet verschaffen. Voor de bedrijfsomvang sluit de wet aan bij de criteria (2 uit 3) van het jaarrekeningrecht. Groot is het bedrijf met een netto-omzet van meer dan 40 mln. euro, meer dan gemiddeld 250 werknemers en activa die meer dan 20 mln euro bedragen. 

De wet kent een overgangstermijn van 1 jaar wat betekent dat vanaf 1 juli 2018 de maximale wettelijke betaaltermijn 60 dagen is. In het licht van De Bouwagenda hoeft daar helemaal niet op te worden gewacht.

Het goede gebaar kan nu al worden gemaakt, vanuit ''een gedeeld perspectief'' op het nieuwe normaal: betalen binnen 60 dagen!

Lees de column op de website van Cobouw