Vul een zoekwoord in:

Cobouw 16 februari - Kleur bekennen

Zachtroze of blauw geglazuurd, het is kleurenoorlog in de buurt! Individualisering wint terrein maar het is de woningeigenaren collectief verboden om een andere kleur op gevel of buitenwerk te brengen dan waarin de nieuwbouw indertijd werd opgeleverd.

Ontleend aan het gemeentelijk Beeldkwaliteitsplan en ander lokaal beleid van toen bevatten de koop-/aannemingsovereenkomsten bindende eisen voor de kleurstelling van gevel en buitenschilderwerk. Een kettingbeding met boetebepaling borgt dat opvolgende eigenaren zich ook aan de bepaling houden. De Welstandscommissie is bevoegd om zo nodig bindend een nieuw kleurenschema vast te stellen, maar alleen op gezamenlijk verzoek.

Maar dan: de tijd verstrijkt, (kleur-)smaken veranderen, buren verhuizen, het Beeldkwaliteitsplan vervalt, de Welstandscommissie verdwijnt en, niet in de laatste plaats: het buitenschilderwerk gaat onderhoud vragen. De enige constante is het kettingbeding: u zult de buitenkleur respecteren! Het gevolg laat zich raden en de Rijdende Rechter kan zich alvast voorbereiden!

In blinde paniek wenden bewoners zich tot de gemeente. Deze vindt het te tijdrovend om uit te zoeken wat de individuele koop/aannemingscontracten ook al weer bepalen. Wel is het bereid te bemiddelen in de burenruzie. Verder ziet het geen taak meer voor zich. Maar was niet juist de gemeente aanjager van het kettingbeding met boetebepaling?

Uiteraard kan de woningeigenaar de rechter vragen om de bepaling te ontbinden of te wijzigen (art. 6:259 BW). De overeenkomst dient dan langer dan 10 geleden te zijn gesloten, de schuldeiser mag bij nakoming van de verplichting geen redelijk belang meer hebben en het mag niet aannemelijk zijn dat dit belang zal terugkeren. Maar ja, zo'n procedure is een hoop gedoe en dus is eenvoudiger het kettingbeding gewoonweg niet na te komen. De ketting wordt doorbroken en een vordering uit hoofde van de boetebepaling resteert. Maar welke gemeente gaat zo'n vordering innen? Electorale overwegingen wegen zwaarder.

Kortom: heerlijk voor het plaatselijk bestuur om de kleur van het buitenschilderwerk in een buurt nu en in de toekomst te willen betuttelen, maar dat via een kettingbeding willen regelen is niet meer van deze tijd. Hoogste tijd daarin kleur te bekennen!

Lees de column op de site van Cobouw