Vul een zoekwoord in:

Cobouw 16 april 2015 - Wij doen het voor U

U weet, 'CE' staat niet voor ''Chinese Export'' maar voor 'Conformité Européenne'. Het is sinds begin jaren negentig een Europees paspoort voor producten en communiceert dat een product voldoet aan nationale eisen en daarom OK is. Een product met CE moet overal binnen de EU worden toegelaten en kunnen worden verhandeld.

Bouwproducten zijn bedoeld om te worden verwerkt en daarom geen eindproduct. Reden om in 2013 de Europese CE-Richtlijn voor bouwproducten om te zetten in een rechtstreeks werkende Europese Verordening. Gelijktijdig veranderde ook de betekenis van CE. Niet langer staat conformiteit centraal (''product voldoet aan'') maar de prestatie (wat kan het?). Volgens de Verordening geeft de fabrikant via CEinformatie over de prestatie van het product op de essentiële kenmerken voor de toepassing van het product. Vertaald Engels staat hier aan het begin van meer ellende. Nieuw is namelijk voorts dat de CE-markering niet alleen blijvend op of bij het bouwproduct moet worden aangebracht, het moet ook het referentienummer bevatten van een eveneens verplicht bij te voegen, uiterst nauwkeurig omschreven,meertaligeDeclaration of Performance (DoP)inclusiefde daarin aangegeven prestaties. Bewaarplicht:minimaal10 jaar! Met beide, CE en DoP, moet de fabrikant de afnemer en afnemers na hem/haar (handelaren, bouwers, verwerkers; kortom mensen zoals U) informeren over de prestaties op de essentiële kenmerken van het product. Dat moet voor iedere schakel in de keten want iedere afnemer moet goed geïnformeerd zijn. En het is absoluut verboden, dat de onder CE gedeclareerde waarden suggereren ook maar iets te maken te hebben met KOMO, NL-BSB of andere voor de praktijk echt bruikbare informatie.

Vele tienduizenden euro's aan extra kosten per fabrikant armer en kilometers extra meegeleverd papier verder bent u met CE en DoP gelukkig voortaan goed geïnformeerd over een verder ongewijzigd product. Weet: wij doen het allemaal voor U!

Mr Ewald L.J. van Hal

Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB