Vul een zoekwoord in:

Cobouw 15 maart 2017 - 'n Massa schade

Een juridische column op de dag van landelijke verkiezingen nodigt uit tot een passend onderwerp. Dat kan de uitspraak van de Rechtbank Assen zijn. Op eis van 127 Groningse inwoners acht deze de NAM aansprakelijk voor immateriële schade door psychisch leed als gevolg van de aardbevingen. In termen van persrechter Biesma: ''Naast scheuren in de huizen is ook sprake van scheuren in de ziel''.

Vraag is waarom in deze zaak werd gekozen voor 127 individuele eisen door gedupeerde Groningse inwoners en niet voor toepassing van het collectief actierecht (art 3:305a BW). Dat laatste gebeurde wel in de zaak van Stichting WAG tegen de NAM over de waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen.

Het collectief actierecht betreft een door een stichting of vereniging uit eigen naam ingediende rechtsvordering namens een groep benadeelden met een gemeenschappelijk belang. Het biedt een efficiënte en effectieve rechtsbescherming tegen de aantasting van belangen die een groep gedupeerden gezamenlijk deelt. Bij de rechter kan dan van alles worden geëist, maar geen financiële schadevergoeding. Dat kan wel via de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade (WCAM). Deze biedt de mogelijkheid tot collectieve schadevergoeding. Bovendien kan de rechter deze verbindend verklaren voor de gehele groep gedupeerden.

Het collectief actierecht wentelt zich in groot succes. Zo zeer zelfs, dat het Kabinet in november 2016 bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Collectieve Schadevergoedingsactie indiende. Doel is zuiverheid van massaclaims, het bevorderen van één regime voor alle collectieve acties en het efficiënter regelen van de vergoeding van massaschades. Een maand later al vond de Tweede Kamer het wetsvoorstel politiek voldoende behandeld. 

De door de Rechtbank Assen voor (ook) immateriële schade aansprakelijk gestelde NAM kwam er niet met toepassing van het collectief actierecht. Na raadpleging van het vonnis is dat te begrijpen. Maar het zou evenzeer zijn te begrijpen indien de door de overheid zo bejubelde efficiency en effectiviteit van de collectieve afwikkeling van massaschade ook op de Groningse aardbevingsschade betroken zou worden. Dat kan in geld maar ook in natura. Na de verkiezingen van vandaag een mooie opdracht voor de nieuwe Tweede Kamer!

 Lees de column op de site van Cobouw