Vul een zoekwoord in:

Cobouw 15 augustus 2018 - Labelleed

Dit woord kwam op toen ik las dat het energielabel van een overheidsgebouw daarin goed zichtbaar moet zijn opgehangen. Waar hangt zoiets dan, hoe groot is het en wat moet er op staan? Allemaal vragen die opkomen als je prettig loom in een hangmat op het ritme van de wind ligt te wiegen.

Het energielabel voor gebouwen kent hier te lande een lange voorgeschiedenis. En Nederland toonde zich niet de beste leerling van de Europese klas toen het aankwam op implementatie van de Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD, 2002/91 EG). Maar ondertussen is er dan het Besluit energieprestatie gebouwen. Dat omschrijft het energielabel als een schriftelijke verklaring met het resultaat van de berekening van de energieprestatie van het gebouw. Verder bevat het de referentiewaarden waarmee de energieprestatie kan worden beoordeeld en (maar dat laat zich lastig lezen) aanbevelingen voor een kostenoptimale of kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie ‘’tenzij er voor een dergelijke verbetering geen redelijk potentieel is ten opzichte van de geldende energieprestatie-eisen’’. Die aanbevelingen dienen wel technisch haalbaar te zijn en een raming te geven van de terugverdientijden gedurende de economische levensduur. Tenslotte moet het label ook nog verwijzen naar de vindplaats met extra informatie over de in het label vermelde maatregelen.

Tja, dit moet dus allemaal in het energielabel staan! Maar er is meer. Artikel 2.4 van het Besluit bepaalt streng maar rechtvaardig, dat bij overheidsgebouwen het energielabel op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats moet zijn aangebracht. Het gebouw moet dan wel tenminste een bepaalde gebruiksoppervlakte hebben en veelvuldig door het publiek worden bezocht. Het label dient natuurlijk ook afgegeven te zijn wat betekent dat het moet gaan om een overheidsgebouw dat na 1 januari 2005 is opgeleverd, verkocht of verhuurd.

Enfin, net als u bezoek ik met grote regelmaat overheidsgebouwen, maar een energielabel is mij nog nooit opgevallen. De grote vraag is daarom in hoeveel overheidsgebouwen en waar eigenlijk zo’n actueel en juist opgesteld energielabel duidelijk zichtbaar is aangebracht. Dreigt hier labelleed voor de overheid of is er dit najaar politiek een labelgate?

Lees de column op de website van Cobouw.