Vul een zoekwoord in:

Cobouw 14 juni 2017 - Wat is goed straatwerk?

Juristen gedijen (goed!) bij dit soort open normen maar voor opdrachtgevers en opdrachtnemers is dat anders. Zij hechten vooral belang aan duidelijkheid vooraf over dat wat achteraf kan worden verwacht. De bestratingketen pakte de handschoen op en ontwikkelde eind 2014 de Beoordelingsrichtlijn 9334 'Straatwerk'.

Essentie is dat bestratingbedrijven zich op de BRL kunnen laten certificeren (door KOMO) en daarmee het straatwerk onder externe kwaliteitsborging uitvoeren. Voorts borgt de BRL Straatwerk het proces en is het eindresultaat duidelijk uit vooraf bekende criteria.

BRL biedt zekerheid …
Een prima verhaal dus, maar de eerste evaluaties leren dat de BRL 9334 nog onvoldoende bekend is. Dat is jammer, want de BRL 9334 biedt opdrachtgevers én opdrachtnemers veel meerwaarde bij opdrachten tot 'het aanbrengen van elementverhardingen, inclusief fundering, en de aansluiting op gebouwen, verkeersbordpalen en straatmeubilair'.

Is de BRL op het werk van toepassing verklaard dan is vooraf duidelijk dat het straatwerk achteraf in overeenstemming is met de in de BRL vastgelegde productspecificaties maar ook dat het is uitgevoerd in overeenstemming met de in de BRL vastgelegde processpecificaties. Dit biedt volop zekerheid over het toegepaste materiaal, de fundering, de voegbreedte en opsluitingen maar ook over de planning: van offerte tot kwaliteitsplan en van straatwerkplan tot opleverdocument.

… en een heldere toedeling van verantwoordelijkheden
Zeer aansprekend is dat toepasselijkheid van de BRL 9334 leidt tot een heldere toedeling van verantwoordelijkheden. Dat voorkomt meerwerk en klachten, stimuleert uitvoerend vakmanschap en nodigt uit tot mechanisch straatwerk waar vereist. Zelfsturend opdrachtnemerschap als resultaat, welke opdrachtgever wil dat niet?

Vergeleken met de erkenningsregeling voor het bestratingbedrijf (SEB) is toetsing aan de BRL 9334 verdergaand en staan er bovendien sancties op het niet voldoen aan de voorwaarden. Een papieren werkelijkheid? Neen! En zeker niet in het licht van de in 2018 in werking tredende Wet kwaliteitsborging. Daarin is privaat toezicht - en de zekerheid vooraf dat proces en product zijn zoals overeengekomen - het nieuwe normaal.

Kiezen voor de BRL Straatwerk is daarom kiezen voor de goede weg!

 

Lees de column op de website van Cobouw.