Vul een zoekwoord in:

KNB Duurzaamheidsagenda 2019 - 2022

De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze te produceren. Andere speerpunten binnen het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de sector zijn het sluiten van kringlopen, het verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving voor de mens.

De Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is de vierde op rij. Voor de inhoud putte KNB inspiratie uit de 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die in 2015 door 193 regeringsleiders is aangenomen. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN moedigen de keramische industrie aan om forse en hervormende stappen te zetten die noodzakelijk zijn om onze wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te krijgen. De Duurzaamheidagenda 2019 - 2022 draagt het motto "Lokaal voor mondiaal"; kansrijke initiatieven op lokaal niveau zijn dragers voor succes op mondiaal niveau.