Vul een zoekwoord in:

Infoblad 45 - Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk

Duurzaam metselwerk begint bij een goed ontwerp en de juiste materiaalkeuzes. Daarnaast zijn ook het vakmanschap van de verwerkers en de omstandigheden waaronder wordt gemetseld van grote invloed op de kwaliteit van het metselwerk. Dit infoblad geeft de KNB-Uitvoeringsrichtlijn die geldt voor de realisatie van baksteenmetselwerk. De richtlijn is gebaseerd op PBL 0357 'Metselwerkconstructies baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen (SKG-IKOB). De uitvoeringsrichtlijn voor de realisatie van baksteenmetselwerk geeft aanwijzingen over:

- Metselbaksteen voor buitenmuren
- Metselmortel (incl. dunmortel en lijmmortel)
- Voegmortel
- Het metselen
- Het voegen
- Doorstrijken
- Arbeidsomstandigheden en veiligheidsmaatregelen

De ontwerprichtlijnen worden gegeven in de KNB brochure 'Ontwerprichtlijnen, Baksteen in buitengevels.'