Vul een zoekwoord in:

Infoblad 41 - Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel

Vleermuizen kunnen zelf geen nest bouwen en de voor verblijf geschikte kieren en gaten in gebouwen verdwijnen door sloop en renovatie. In nieuwe gebouwen ontbreken deze kieren vaak. De spouwmuur met baksteenmetselwerk kan huisvesting bieden aan vleermuizen met behoud van een goede isolatiewaarde van de gevel.

Er zijn goede verblijfsmogelijkheden in de open luchtspouw,  door het inmetselen van geprefabriceerde kastjes of plaatsing van maatwerkkasten in de spouw.