Vul een zoekwoord in:

Infoblad 40 - Toepassingsklassen Metselwerk

Op basis van de omstandigheden en de belastingen waaraan voltooid metselwerk wordt blootgesteld, worden in NEN-EN 1996-2: Eurocode 6 - Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk de in tabel 1 gegeven klassen onderscheiden. Deze klassen worden steeds vaker gebruikt in bestekken om het metselwerk te specificeren. Dit infoblad geeft inzicht in de verschillende toepassingsklassen (milieuklassen) en de bijbehorende specificaties voor voeghardheid volgens CUR aanbeveling 61 en metselbaksteen en corrosiebestendigheid van metalen in het metselwerk volgens NEN-EN 1996-2/NB. Gevelmetselwerk wordt gebruikelijk ingedeeld in klasse MX3.2. Tot 10 km afstand van de zee valt metselwerk in klasse MX4.