Vul een zoekwoord in:

Infoblad 37 - Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk

Alleen de STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies (PBL 0357 SKG-IKOB) geven eisen ten aanzien van voegen en de vlakheid van met metselmortel gemetselde constructies. Metselwerk waaraan normale visuele eisen worden gesteld vallen in groep 3. De tabel wordt weergegeven in het infoblad.