Vul een zoekwoord in:

Infoblad 34 - Checklist voor uitvoeringsbesprekingen over metselwerk

Veel onaangename verrassingen op de bouwplaats of teleurstellingen over gerealiseerd metselwerk kunnen worden voorkomen door een goede communicatie vooraf tussen de betrokken partijen in de keten. Het houden van een uitvoeringsbespreking over het baksteenmetselwerk kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. Een checklist met belangrijke aandachtpunten kan daarbij van dienst zijn.

Het betreft een spreadsheet (excel-document) die op te vatten is als een leidraad voor betrokken partijen om door afstemming vooraf, de realisatie van het beoogde eindresultaat te bevorderen. Het is dus zeker geen garantie dat er na invulling van de checklist niks meer mis kan gaan! De aspecten zijn ingedeeld in de rubrieken metselwerk, metselbaksteen, metselmortel, voegmortel, transport en opslag stenen, steigerwerk en uitvoering, details en voegwerk & reiniging.