Vul een zoekwoord in:

Infoblad 31 - Wateropneming initieel van metselbaksteen

Voor een goede verwerking en een goed resultaat is bij metselen een optimale afstemming van de metselmortel op de toe te passen metselbaksteen noodzakelijk. Voor de verwerking van de metselbaksteen is vooral de Initiële Wateropzuiging van belang. In de praktijk, en vastgelegd in BRL 1007, worden daarbij vier categorieën onderscheiden.