Vul een zoekwoord in:

Infoblad 27 - Uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk

Voor het berekenen van de uitzetting en krimp van metselwerk ten gevolge van temperatuurswisselingen wordt de lineaire uitzettingscoëfficient gebruikt. De berekening van de lengteveranderingen volgt uit de gegeven formule. Van deze berekeningswijze wordt o.a. gebruik gemaakt om de dilatatieafstanden in gevelmetselwerk te bepalen. De lineaire uitzettingscoëfficient is ook van belang om vast te stellen of materialen gecombineerd kunnen worden of dat daarvoor speciale maatregelen moeten worden getroffen.