Vul een zoekwoord in:

Infoblad 20 - Schilderen of pleisteren van baksteenmetselwerk

Voor goed gedetailleerd en op de juiste wijze uitgevoerd gevelmetselwerk in baksteen zijn afwerklagen in de vorm van schilderwerk of pleisterwerk onnodig en verhogen de onderhoudsbehoefte. Wanneer, om welke reden dan ook, besloten wordt om toch een afwerking aan te brengen dienen altijd de uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant van het afwerksysteem te worden gevolgd. Voor de baksteen geldt een aanvullende eis voor het sulfaatgehalte.