Vul een zoekwoord in:

CUR-rapport Gewapend en voorgespannen metselwerk

Om de toepassing van gewapend en voorgespannen metselwerk mogelijk te maken, moet de constructeur beschikken over rekenregels. In het rapport wordt beschreven hoe de sterkte van dit soort constructies in de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidstoestand kan worden bepaald. Met rekenvoorbeelden van onder meer een latei wordt dit getoetst.

CUR rapportnummer 98-4

Dit rapport is een in opdracht van KNB vervaardigd CUR-rapport.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl