Vul een zoekwoord in:

CUR-rapport Europese regelgeving voor metselwerk

Vergelijking rekenregels en rekenvoorbeeld
Het rapport bevat een inventarisatie van bestaande Europese rekenregels voor metselwerk die in normen zijn vastgelegd.

CUR rapportnummer 92-8

Dit rapport is een in opdracht van KNB vervaardigd CUR-rapport.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl