Vul een zoekwoord in:

CUR-rapport Diafragmawanden in metselwerk

Case-study
In dit rapport wordt verduidelijkt wat diafragmawanden zijn en waar die toegepast kunnen worden. Het bestaat uit een literatuuroverzicht en een presentatie van een ontwerpmethode voor diafragmawanden in halconstructies. Het bevat verder berekeningen om inzicht te verkrijgen in het gedrag van diafragmawanden.

CUR rapportnummer 94-2

Dit rapport is een in opdracht van KNB vervaardigd CUR-rapport.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl