Vul een zoekwoord in:

CUR-rapport Detailleren met baksteen

Voorkomen van visuele schade door vervuiling
Het rapport behandelt het ontstaan van vervuiling op gevels van baksteenmetselwerk en het geeft oplossingen ter voorkoming van vervuiling.

CUR rapportnummer 93-2

Dit rapport is een in opdracht van KNB vervaardigd CUR-rapport.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl