Vul een zoekwoord in:

CUR-aanbeveling Stabiliteit van steenconstructies

In het kader van het CUR-metselwerkonderzoek is het stabiliteitsgedrag van steenconstructies onderzocht. Als resultaat hiervan kon een aantal aannamen uit CUR-rapport 94-4 beter worden onderbouwd. Daardoor is het nu mogelijk om het principe van de stabiliteitsbeschouwingen die in CUR-rapport 94-4 zijn beschreven, te formaliseren in deze CUR-Aanbeveling. Tevens zijn verschillende methoden ten behoeve van de Aanbeveling verder ontwikkeld.

CUR-Aanbeveling 73

Deze aanbeveling is een in opdracht van KNB vervaardigde CUR-aanbeveling.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl