Vul een zoekwoord in:

CUR-aanbeveling Het voegen van metselwerk

Met deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelgeving op het gebied van voegwerk in metselwerk. Er worden onder meer eisen omschreven voor de samenstelling, de levering en de vervaardiging van voegspecies voor metselwerk, alsmede voor de uitvoering en controle van voegwerk.

CUR-aanbeveling 61

Deze aanbeveling is een in opdracht van KNB vervaardigde CUR-aanbeveling.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl