Vul een zoekwoord in:

CUR-aanbeveling Diafragmawanden in baksteenmetselwerk

Het eerste deel van deze CUR-aanbeveling voorziet in een systeemkeuzeschema aangevuld met uitgangspunten voor het ontwerp. In het tweede deel worden eisen en regels waaraan het constructieve en bouwfysische ontwerp moet voldoen, besproken.

CUR-aanbeveling 46

Deze aanbeveling is een in opdracht van KNB vervaardigde CUR-aanbeveling.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl