Vul een zoekwoord in:

CUR-aanbeveling Constructieve aspecten

Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van gevels in metselwerk
De inhoud van deze CUR-Aanbeveling is beperkt tot constructieve aspecten. Andere bouwkundige aspecten komen dan ook niet of nauwelijks aan de orde. De constructieve aspecten betreffen in hoofdzaak de schematisering en berekening van gevels met betrekking tot horizontale en verticale belastingen, eisen met betrekking tot spouwankers en aanbeveling voor dilatatievoegen en lateien.

CUR-Aanbeveling 71

Deze aanbeveling is een in opdracht van KNB vervaardigde CUR-aanbeveling.
U kunt deze bestellen bij:
CUR
Postbus 420
2800 AK Gouda
Tel. 0182 540600
Fax 0182 540601
www.cur.nl