Vul een zoekwoord in:

Brochure Straatbaksteen

De overheid wil door 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)' de inkoop benutten voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. De meest recente MVI-criteria voor wegen zijn te vinden op mvicriteria.nl en bevatten eisen, gunningscriteria en suggesties. Deze uitgave belicht het volledige 'duurzaamheidsprofiel' van gebakken straatsteen. Het biedt de lezer handzame antwoorden en argumenten op mogelijke vragen die spelen bij de maatschappelijk verantwoorde inkoop van elementverharding van straatbaksteen.