Vul een zoekwoord in:

Brochure Straatbaksteen

De overheid wil door 'duurzaam inkopen' de markt voor ondermeer duurzame bouwmaterialen stimuleren. Bij de keuze, inkoop en aanleg van (gebakken) bestratingen gelden voor de overheid de criteria van de productgroep 'Wegen'. Deze uitgave belicht deze criteria en ook het 'duurzaamheidsprofiel' van gebakken straatsteen. Het biedt de lezer handzame antwoorden (en argumenten!) op alle mogelijke vragen over duurzaam inkopen van elementverharding van straatbaksteen. Overzichtelijk en toegankelijk!