Vul een zoekwoord in:

Brochure Productspecificatie metselbaksteen volgens NEN-EN 771-1

Basis voor de specificatie van metselbaksteen is de Europese productnorm NEN-EN 771-1 'Specificaties voor metselbakstenen - Deel 1: Baksteen'. In de prestatieverklaring en de CE-markering geeft de producent informatie over de gebruikstoepassing en de daarbij relevante producteigenschappen van de metselbaksteen.