Vul een zoekwoord in:

Brochure Ontwerpen met dilataties

De brochure "Rekenregels en dilataties" heeft als titel meegekregen "Ontwerpen met dilataties", dit omdat de ontwerper met behulp van deze brochure en de aanbevelingen vanuit diverse CUR-onderzoeken, nauwkeurig kan bepalen waar en wanneer dilataties noodzakelijk zijn. Zo kan bij gebruik van metselwerkwapening op een geheel andere wijze met dilataties in metselwerk worden omgegaan dan voorheen. De brochure vervangt de eerder uitgegeven Handleiding dilataties in bakstenen gevels - 1991, en de Rekenregels en dilataties uit 1995 en 1999.