Vul een zoekwoord in:

Brochure Draagconstructies boven gevelopeningen

Gestapelde steenconstructies kunnen hoge drukspanningen opnemen, maar zijn niet bestand tegen trekspanningen. Hierdoor is het bij de realisatie van baksteengevels noodzakelijk om boven gevelopeningen een draagconstructie in het metselwerk op te nemen. De draagconstructie leidt de verticale krachten via de naastliggende gevelpenanten naar de fundering. De brochure biedt informatie over de meest gangbare oplossingen: gemetselde baksteenconstructies, lijmwerk, gewapend metselwerk, lateien en geveldragers. Deze brochure is voor zowel de ontwerper als de verwerker interessant. Tevens kan de brochure goed gebruikt worden door studenten. 

Latei