Vul een zoekwoord in:

Brochure Baksteen, mooi, duurzaam en milieuverantwoord

De nieuwe KNB-uitgave "Baksteen, voor het klimaat - duurzaam en milieuvriendelijk". belicht op een aantrekkelijke wijze - in beeld en tekst - hoe de producten en productie van de Nederlandse baksteenindustrie passen binnen de denkwereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 

In vogelvlucht wordt het verhaal beschreven van een industriële sector die met product en productieproces bijdraagt aan niet alleen de Nederlandse identiteit maar daarbij tevens maatschappelijke doelen dient.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op kleiwinning, met o.m. efficiënt en zuinig gebruik van grondstoffen, inrichting van nieuwe natuur in uiterwaarden, alsook de bijdragen aan bescherming tegen hoog water en het op diepte houden van vaarwegen. Het productieproces belicht het gehele traject van voorbereiding en vormgeving tot en met drogen en bakken, met aandacht voor de moderne procestechnologie. Diverse duurzaamheidaspecten komen hier aan bod: m.n. minimaliseren van de milieubelasting door efficiënt energiegebruik en inperking van CO2 -uitstoot.

Naast aandacht voor de menselijke maat bij de productie komen ook de veilige en duurzame toepassing en verwerking van baksteen in bouwwerken aan de orde. De verborgen kwaliteiten van baksteen worden uitgebreid belicht.

De folder sluit aan bij de groeiende maatschappelijke behoefte aan inzicht in de aspecten van duurzaamheid van producten.

Deze uitgave bevat foto's van:

Ciska Castelijns, FN Coverfoto Konikpaarden
Eric Wanders, FN Coverfoto Gele Lis
Frits van Daalen, FN Blz. 1 Grote kattestaart
Fotodatabank Ministerie VROM  Blz. 2 Minister J.M. Cramer
Michiel Schaap, FN Blz. 3 IJsvogel
Duncan Usher, FN Blz. 4 Bever
Gerard Schouten, FN Blz. 6 Blauwe Breedscheenjuffer
Frits van Daalen, FN  Achterpagina Grote kattestaart