Vul een zoekwoord in:

Privacy statement KNB

Aan de inhoud van deze e-mail kunnen geen juridische gevolgen worden ontleend, noch is de afzender hieraan gebonden. De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en informatiedoeleinden. Mocht u dit bericht per ongeluk ontvangen, dan wordt u er hierbij van op de hoogte gebracht dat elke openbaarmaking, reproductie, distributie en gebruik van dit bericht ten strengste verboden is. Afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van deze e-mail. Scan bijlagen altijd op virussen voordat u ze opent. Verzender en door deze derden ingeschakelde partijen besteden hun uiterste best om een ​​adequate dienstverlening in alle opzichten te garanderen. Niettemin is het mogelijk dat er sprake is van een omissie, een gebrek en/of onnauwkeurigheid, onvolledigheid of onjuistheid in de informatie. Verzender en door deze derden ingeschakelde partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor mocht ontstaan ​​of geacht kan worden te zijn.