Vul een zoekwoord in:

Infoblad 01 - Algen en mossen op baksteenmetselwerk

Alg- en mosvorming op gebouwen is niet van de laatste tijd. Vooral op licht gekleur­de ondergronden kunnen algen zich soms duidelijk manifesteren en worden daar minder gemakkelijk geaccepteerd. Er is geen eenvoudige, algemeen gelden­de oplossing voor bealging, het is het gevolg van een samenspel van factoren, zoals het (micro)klimaat, detaillering, het materiaal, beheer en de eventueel gebruikte reinigings­middelen. Het risico op alg- en mosgroei kan door het nemen van de juiste maatregelen wel worden verlaagd maar niet worden uitgesloten.