Vul een zoekwoord in:

Machinaal straten

Straatbaksteen is prima machinaal te verwerken. Het aanleggen van straten met straatbaksteen gebeurt tegenwoordig dan ook voor een groot deel machinaal, naast nog het oude handwerk voor kleine of moeilijk bereikbare plaatsen. Hier hebben de producenten van straatbaksteen - samen met de verwerkers in de keten - de afgelopen jaren voor gezorgd.

Machinaal straten gebeurt om de fysieke belasting voor stratenmakers te verminderen. Handmatig tillen moet, waar mogelijk, worden voorkomen.

De beroepspraktijk leert dat machinaal straten met baksteen prima gaat. Aangetoond is dat ook met bestratingsmachines gebakken materialen kwalitatief goed, snel en passend kunnen worden verwerkt. In de gehele bestratingsketen - van de productie van straatbakstenen, de levering op het werk, de voorbereiding van de werkzaamheden tot en met de verwerking van de stenen - zijn flinke stappen gemaakt. De producenten van straatbaksteen hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen. 

Robots

Zo zijn door de producenten robots in gebruik genomen. Deze kunnen de straatbakstenen na productie in verbanden en in pakketten stapelen zodat ze daarna met de bestratingsmachines goed en eenvoudig mechanisch kunnen worden verwerkt.


Op maat gemaakte pakketten kunnen met korte aanlevertijden worden aangemaakt. Bij de levering van machinale pakketten zijn de sleutelbegrippen: op maat, flexibel en snel. Hiermee is ook in het voortraject bewezen dat arbo-verantwoord straten mogelijk is, zonder dat de fysieke belasting wordt verplaatst van straat naar fabriek.

Genormeerde pakketten

In het leveringstraject wordt door de fabrikanten van straatbaksteen een zo uniform mogelijke maatvoering en uitvoering van de pakketten te hanteren. Dit, om beter aan te sluiten bij de specificaties van diverse bestratingsmachines. De zogenaamde 'genormeerde gebakken straatsteenpakketten' worden geleverd op stevige pallets (de maat is nooit kleiner dan het pakket stenen). Afhankelijk van het formaat steen, ligt om de 2 à 3 lagen een laag folie of papier om de stabiliteit van het pakket te waarborgen. De hoogte van het pakket is afhankelijk van het type steen en de machine en varieert van 6 tot 10 lagen. In de pakketten worden geen passtenen verwerkt. Transporteurs krijgen extra instructie om verschuiven en kiepen van de stenen tijdens het transport te voorkomen. Dat zou namelijk machinale verwerking onmogelijk maken.