Vul een zoekwoord in:

Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk

Het kennisnetwerk Baksteenmetselwerk is in 2010 door KNB geïnitieerd om beter gebruik te maken van de aanwezige kennis en expertise binnen de keten van baksteenmetselwerk. Doel is om met deskundigen kennis, ervaring en standpunten op technisch vlak over baksteenmetselwerk te delen en beschikbaar te stellen. In het kennisnetwerk zitten deskundigen onder andere werkzaam bij een metselbedrijf, voegbedrijf, gevelreinigingsbedrijf, aannemer, mortelproducent, testinstituut, onderzoeksinstelling, producent isolatiemateriaal, baksteenfabrikant en gespecialiseerd metseladviesbureau. 

Bijeenkomsten

Afhankelijk van het thema worden meestal enkele deskundige gasten uitgenodigd. Een samenvatting van de achtereenvolgende bijeenkomsten treft u hieronder aan.

01 De luchtspouw in spouwmuren
02 Metalen in de gevel
03 Gevelreiniging en hydrofoberen van baksteenmetselwerk
04 Maatvoering en maattoleranties
05 Metselen onder ongunstige weersomstandigheden
06 Buitengevelisolatiesystemen afgewerkt met keramische strips
07 Prefab wand- en gevel elementen van baksteen
08 Spouwmuren met hoge isolatiewaarden
09 Wet kwaliteitsborging Bouw